Khuyến mãi chào hè 2019 của Vietnam Airlines

Ngày tạo : 15/03/2019

Để chuẩn bị cho một mùa hè 2019 đầy sôi động, Vietnam Airlines chính thức triển khai chương trình " khuyến mại Chào hè Vietnam Airlines 2019" với mức giá cực kỳ ưu đãi, để bạn có thể đi khám phá tất cả mọi nơi trên thế giới 😍

Thời gian mở bán: từ ngày 15/03 đến ngày 24/03/2019.

Hành trình nội địa: giá chỉ từ 299.000 vnđ/1 chiều.

Hành trình quốc tế: giá chỉ từ 09 USD / khứ hồi.

Khuyến mãi chào hè 2019 của VietNam Airlines
Khuyến mãi chào hè 2019 của Vietnam Airlines

Bảng giá "khuyến mại Chào hè Vietnam Airlines 2019" hành trình nội địa

Từ Đến Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Mức giá (VND)
BMV DAD 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
499000
BMV HAN 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
599000
BMV/DLI/NHA/PQC
/PXU/UIH/VCL
SGN 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
299000
DAD BMV 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
499000
DAD HPH/NHA/VCA 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
399000
DAD/HUI SGN 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
399000
DAD/HUI/TBB HAN 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
399000
DLI/NHA HAN 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
699000
HAN BMV 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
599000
HAN DLI/NHA 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
699000
HAN PQC/VCA 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
799000
HAN PXU/UIH/VII 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
499000
HAN TBB 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
399000
HAN/HPH SGN 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
799000
HAN/HPH/NHA
/SGN/VCA
DAD 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
399000
HAN/SGN HUI 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
399000
HAN/SGN VCL 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
299000
PQC/SGN/VCA HAN 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
799000
PXU/UIH/VII HAN 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
499000
SGN BMV/DLI/NHA
/PQC/PXU/UIH
15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
299000
SGN HPH 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
799000
SGN THD/VDO 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
599000
SGN VDH 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
499000
SGN VII 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
699000
THD/VDO SGN 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
599000
VCL HAN 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
299000
VDH SGN 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
499000
VII SGN 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
699000

Mọi thông tin chi tiết về chương trình "Khuyến mãi chào hè 2019 của Vietnam Airlines" chặng bay nội địa, vui lòng liên hệ phòng vé Nam Thanh Travel: (+84) 24.3926.2144 / (+84) 829.262.144 để được tư vấn và hỗ trợ đặt giữ chỗ nhanh chóng!

Xem thêm: Tổng hợp vé máy bay nội địa giá rẻ tại Nam Thanh.

Bảng giá "khuyến mại Chào hè Vietnam Airlines 2019" hành trình quốc tế

Từ Đến Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Mức giá (USD)
BMV/DAD/DLI/HAN/HPH/HUI/NHA
/PQC/PXU/THD/UIH/VDH/VDO/VII
FRA/LON 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
449
BMV/DAD/DLI/HAN/HPH/HUI/NHA
/PQC/PXU/THD/UIH/VDH/VDO/VII
MEL/SYD 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
449
BMV/DAD/DLI/HAN/HPH/HUI/NHA
/PQC/PXU/THD/UIH/VDH/VDO/VII
PAR 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
535
BMV/DAD/DLI/HPH/HUI/NHA
/PQC/PXU/THD/UIH/VDH/VDO/VII
BKK 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019
01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
 
49
BMV/DAD/DLI/HPH/HUI/NHA
/PQC/PXU/THD/UIH/VDH/VDO/VII
CAN/HKG 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
109
BMV/DAD/DLI/HPH/HUI/NHA
/PQC/PXU/THD/UIH/VDH/VDO/VII
JKT 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
149
BMV/DAD/DLI/HPH/HUI/NHA
/PQC/PXU/THD/UIH/VDH/VDO/VII
KUL/LPQ/PNH 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
69
BMV/DAD/DLI/HPH/HUI/NHA
/PQC/PXU/THD/UIH/VDH/VDO/VII
PUS 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
399
BMV/DAD/DLI/HPH/HUI/NHA
/PQC/PXU/THD/UIH/VDH/VDO/VII
REP 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
89
BMV/DAD/DLI/HPH/HUI/NHA
/PQC/PXU/THD/UIH/VDH/VDO/VII
SEL 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
159
BMV/DAD/DLI/HPH/HUI/NHA
/PQC/PXU/THD/UIH/VDH/VDO/VII
SIN 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
59
BMV/DAD/DLI/HPH/HUI/NHA
/PQC/PXU/THD/UIH/VDH/VDO/VII
VTE 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
79
BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PQC/PXU
/SGN/TBB/UIH/VCA/VCL/VDH/VII
BJS 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
199
BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PQC/PXU
/SGN/TBB/UIH/VCA/VCL/VDH/VII
CTU 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
79
BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PQC/PXU
/SGN/TBB/UIH/VCA/VCL/VDH/VII
FRA/LON 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
449
BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PQC/PXU
/SGN/TBB/UIH/VCA/VCL/VDH/VII
MOW 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
339
BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PQC/PXU
/SGN/TBB/UIH/VCA/VCL/VDH/VII
PAR 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
585
BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PQC/PXU
/SGN/TBB/UIH/VCA/VCL/VDH/VII
RGN 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
29
BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PQC/PXU
/TBB/UIH/VCA/VCL/VDH/VII
BKK 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
49
BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PQC/PXU
/TBB/UIH/VCA/VCL/VDH/VII
CAN/HKG 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
109
BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PQC/PXU
/TBB/UIH/VCA/VCL/VDH/VII
FUK/OSA/TYO 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
249
BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PQC/PXU
/TBB/UIH/VCA/VCL/VDH/VII
KHH/TPE 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
139
BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PQC/PXU
/TBB/UIH/VCA/VCL/VDH/VII
KUL 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
109
BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PQC/PXU
/TBB/UIH/VCA/VCL/VDH/VII
LPQ/PNH 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
69
BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PQC/PXU
/TBB/UIH/VCA/VCL/VDH/VII
NGO/PUS 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
299
BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PQC/PXU
/TBB/UIH/VCA/VCL/VDH/VII
REP 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
59
BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PQC/PXU
/TBB/UIH/VCA/VCL/VDH/VII
SEL 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
219
BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PQC/PXU
/TBB/UIH/VCA/VCL/VDH/VII
SHA 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
199
BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PQC/PXU
/TBB/UIH/VCA/VCL/VDH/VII
SIN/VTE 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
79
BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PQC/PXU
/TBB/UIH/VCA/VCL/VDH/VII
SYD 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
449
BMV/DAD/DLI/HUI/NHA
/PQC/PXU/UIH/VDH
FUK/NGO/TYO 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
299
BMV/DAD/DLI/HUI/NHA
/PQC/PXU/UIH/VDH
KHH 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
129
BMV/DAD/DLI/HUI/NHA
/PQC/PXU/UIH/VDH
KHH 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
129
BMV/DAD/DLI/HUI/NHA
/PQC/PXU/UIH/VDH
OSA 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
249
BMV/DAD/DLI/HUI/NHA
/PQC/PXU/UIH/VDH
SHA 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
199
BMV/DAD/DLI/HUI/NHA
/PQC/PXU/UIH/VDH
TPE 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
189
BMV/DAD/DLI/HUI/NHA
/PQC/PXU/UIH/VDH
TPE 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
109
BMV/DLI/HPH/NHA
/PXU/SGN/VCA
CAN/HGH 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
109
BMV/DLI/HPH/NHA
/PXU/SGN/VCA
OSA 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
219
BMV/DLI/HPH/NHA
/PXU/SGN/VCA
SEL 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
199
BMV/DLI/HPH/NHA
/PXU/SGN/VCA
TYO 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
249
DAD HGH 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
79
DAD OSA 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
219
DAD/HAN TYO 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
249
DAD/HAN/SGN CAN 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
79
DAD/HAN/SGN SEL 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
199
DAD/NHA SEL 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
199
HAN BJS 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
169
HAN CTU 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
49
HAN FUK 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
249
HAN KHH/TPE 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
109
HAN KUL 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
89
HAN MOW 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
339
HAN PAR 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
585
HAN PUS 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
299
HAN REP 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
49
HAN RGN 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
9
HAN SEL 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
219
HAN SIN 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
59
HAN SYD 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
449
HAN TPE 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
99
HAN/SGN BKK 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
29
HAN/SGN FRA/LON 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
449
HAN/SGN HKG 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
79
HAN/SGN LPQ/PNH 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
49
HAN/SGN NGO 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
299
HAN/SGN OSA 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
249
HAN/SGN SHA 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
169
HAN/SGN VTE 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
59
SGN FUK/TYO 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
299
SGN JKT 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
129
SGN KHH 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
119
SGN KHH 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
99
SGN KUL 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
49
SGN MEL/SYD 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
449
SGN PAR 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
535
SGN PUS 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
399
SGN REP 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
69
SGN RGN 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
149
SGN SEL/TPE 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
159
SGN SIN 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
39
SGN SYD 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019
 
449
SGN TPE 15/Mar/2019 - 24/Mar/2019 01/Apr/2019 - 31/Oct/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/Oct/2019 79

Mọi thông tin chi tiết về chương trình "Khuyến mãi chào hè 2019 của Vietnam Airlines" chặng bay Quốc tế, vui lòng liên hệ phòng vé Nam Thanh Travel: (+84) 24.3926.2144 / (+84) 829.262.144 để được tư vấn và hỗ trợ đặt giữ chỗ nhanh chóng!

Có thể bạn quan tâm: Tổng hợp vé máy bay quốc tế giá rẻ tại Nam Thanh.

📣 Hãy liên hệ ngay với chúng tôi 
==============================================
 Phòng vé Nam Thanh: 0243 926 2144 - tổng đài: 1900 63 69 69. Hoặc truy cập website: www.namthanh.vn để tìm hiểu thêm những thông tin khác.

Ý kiến của khách hàng

Thanh Loan

Mình muốn đặt vé Hà Nội đi Buôn Mê Thuột vào đợt giỗ tổ Hùng Vương tới cho 3 người: Nguyễn Thị Thanh Loan; Trần Hải Đăng; Trần Đăng Khôi.

Nam Thanh Travel - Đại lý vé máy bay cấp 1

Hi chị Thanh Loan, phòng vé Nam Thanh đã ghi nhận được thông tin, bên em sẽ sớm đặt vé và gửi thông tin đến chị qua số điện thoại chị đã cung cấp nhé ạ. Cảm ơn chị!

Ngo Quoc Hoa

Tôi là Người Điếc và Hội Người khuyết tật. Giảm 30% giá vé

Nam Thanh Travel - Đại lý vé máy bay cấp 1

Chào chị ạ. Chị vui lòng liên hệ tới số Hotline 1900 63 69 69 để được hỗ trợ trực tiếp chị nhé.

Bạn cần sự trợ giúp ?

1900.63.69.69

support

Tại sao chọn NAMTHANH.VN

Giá tốt hơn so với đặt trực tiếp tại web khác !.
Đảm bảo giá tốt nhất !.
Đảm bảo hoàn tiền !.
Nhân viên chăm sóc tư vấn nhiều kinh nghiệm
Hơn 1000 đường bay tại Việt Nam với đánh giá thực
Nhiều chương trình khuyến mãi và tích tũy điểm.
Thanh toán dễ dàng , đa dạng !
© 2017
NamThanh.vn - QR
Chủ sở hữu website: Công ty cổ phần Du lịch và Xây dựng Nam Thanh.
Giấy phép ĐKKD số: 0101546010 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 01/10/2004.
Địa chỉ: Số 51 Đào Duy Từ - Phường Hàng Buồm – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Website đã đăng ký và được chứng nhận giao dịch an toàn bởi Bộ Công Thương.
Website được bảo mật theo tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu SSL bởi tổ chức Comodo Secure
Loading...
Hệ thống đang xử lý xin vui lòng chờ trong giây lát ...
-------------------------------- -------------